Filmjölksfärg har gamla anor, användes tex vid dekorationsmålning på trä.

Såhär gör du:
Tag så mycket filmjölk som behövs och blanda med det färgsättningsmedel du tycker passar.
Man kan anvnända hushållsfärg eller något annat från skafferiet, tex kaffe, the, curry eller kethup.
(Observera att för stora mängder av färgsättningsmedel kan förstöra färgens egenskaper.)
Vips så är färgen klar att använda!!!